Hvad var det der skete i påskeugen?

  • Palmesøndag: Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og bliver på vejen hyldet af folket, der vifter med palmeblade.
  • Skærtorsdag: Jesus spiser sit sidste måltid med disciplene. Her indstifter han nadveren ved at bryde brødet og sige ”dette er mit legeme” og skænke vinen og sige ”dette er mit blod.” Samtidig fortæller han, at når mennesker fremover gør dette, får de del i syndernes forladelse. Senere om aftenen bliver Jesus taget til fange og forhørt.
  • Langfredag: Jesus dømmes til korsfæstelse og går den lange vej til Golgata, hvor han korsfæstes og dør. Han nedtages af korset og lægges i en klippegrav.
  • Påskedag(søndag): Kommer tre kvinder til Jesu grav og finder den tom. På vej væk fra graven giver Jesus sig til kende og viser, han er genopstået.