Domkirkens orgler

I Haderslev Domkirke findes - som noget efter danske forhold ganske sjældent - tre orgler.